10926691

6 ПРАВИЛ БАТЬКАМ МАЙБУТНЬОГО ПЕРШОКЛАСНИКА

ПРАВИЛА зарахування дітей до 1 класу Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 “Унікум”, Сумської міської ради

Прийом дітей до 1 класу здійснюється відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом МОН від 19.06.2003 р. №389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2003р. за № 547/7868.

Відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), приймання дітей до КУ ССШ І ступеня №30, здійснюється на конкурсній основі.

Оскільки навчання учнів 1 класу здійснюється з урахуванням особливостей фізичного і психічного розвитку дітей, їх вікових та індивідуальних можливостей, слід зазначити, що готовність до систематичного навчання визначається взаємозв’язаними компонентами: фізичною готовністю (станом здоров’я і фізичним розвитком дитини), інтелектуальною та особистісною готовністю.

Фізична готовність дитини до школи визначається медичними працівниками і записується в медичній картці.

Особистісна готовність характеризує вміння дитини орієнтуватися в навколишньому світі, ставлення до школи, самостійність дитини, її активність й ініціативу, розвиток потреби у спілкування, уміння встановлювати контакт з однолітками і дорослими.

Інтелектуальна готовність дитини до школи включає в себе розвиток фонематичного слуху, зорового сприймання, образних уявлень, розвиток таких психічних процесів, як сприймання, увага, спостережливість, пам’ять, уява, а також розумовий і мовленнєвий розвиток.

Загалом, психологічна готовність є цілісним станом психіки дитини, що забезпечує успішне прийняття нею системи вимог школи й учителя, успішне оволодіння новою для неї діяльністю та новими соціальними ролями.

На етапі прийому дітей до спеціалізованої школи №30, м. Суми практичним психологом у складі комісії проводиться комплекс завдань з діагностики готовності дітей до навчання в школі, який розроблено з урахуванням вікових особливостей дітей даного віку на основі апробованих тестових матеріалів.

Метою даного дослідження є виявлення ступеня особистісної, інтелектуальної готовності дітей 5,5 – 7 річного віку до шкільного навчання.

 Орієнтовний перелік методик для вивчення готовності дітей до навчання в школі

Для вивчення готовності дітей до навчання в школі використовується метод тестування та бесіда. В тестуванні використовуються методики:

А.Р. Лурії, Д.Б. Ельконіна, І.В. Дубровіної.

 1. Методика «Мислення і мова».
 2. Методика «10 слів».
 3. Методика «Графічний диктант».
 4. Логопедичний тест.
 5. Методика «Миттєве сприймання кількості».
 6. Методика «Визначення понять».

Окрім методик застосовується бесіда, в ході якої з’ясовується рівень орієнтування дитини в навколишньому світі та її словниковий запас.

10 порад психолога батькам майбутнього першокласника

 1. РОЗПОВІДАЙТЕ ПОЗИТИВНІ ІСТОРІЇ ЗІ СВОГО ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ.
 2. НЕ РОБІТЬ АКЦЕНТ НА ОЦІНКАХ.
 3. НЕ ЛЯКАЙТЕ ШКОЛОЮ.
 4. КУПУЙТЕ ШКІЛЬНЕ ПРИЛАДДЯ РАЗОМ З ДИТИНОЮ.
 5. ГРАЙТЕ В ШКОЛУ
 6. ПОЧИНАЙТЕ ЖИТИ ЗА НОВИМ РОЗПОРЯДКОМ ДНЯ.
 7. ПОДРУЖІТЬ МАЛЯ З ГОДИННИКОМ.
 8. БІЛЬШЕ КОМАНДНИХ ІГОР.
 9. ТРЕНУЙТЕ УВАГУ І ПАМ’ЯТЬ.

Зразки шкільної форми

Рисунок1 Рисунок2

Поради батькам майбутніх першокласників

 

Як підготувати дітей до школи