НАКАЗ “Про план заходів щодо впровадження Концепції Нової української школи у закладах освіти м. Суми на 2017 – 2022 рр.”

План заходів

щодо запровадження Концепції Нової української школи

в закладах освіти міста Суми на 2017 – 2022 рр.

 

№ з/п

Заходи Термін виконання

Відповідальні

І. Організаційна робота

1.1 Створення банку даних учителів початкових класів, які будуть упроваджувати Державний стандарт початкової загальної освіти в навчальних закладах:    у 2018 – 2019 н.р.;

у 2019 – 2020 н.р.;

у 2020 – 2021 н.р.;

у 2021 – 2022 н.р.

 

 

 

 

 

До 15.10.2017 р.;

15.10.2018 р.;

15.10.2019 р.;

15.10.2020 р.

Інформаційно-методичний центр управління освіти і науки СМР,

методист із початкової освіти,

керівники закладів освіти

1.2. Організація обговорення на педагогічних радах закладів освіти питання щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти у 2017 – 2018 н.р. Вересень 2017 р. – червень 2018 р. Керівники закладів освіти
1.3. Участь в обласних заходах щодо запровадження Концепції Нової української школи Постійно Інформаційно-методичний центр управління освіти і науки СМР
1.4 Забезпечення наступності в роботі закладів  дошкільної освіти й початкових класів закладів освіти Постійно Управління освіти і науки СМР,

Інформаційно-методичний центр

1.5 Аналіз навчально-методичної бази початкових класів відповідно до «Орієнтовного переліку засобів навчання в початковій школі» та «Рекомендацій до створення освітнього середовища «Новий освітній простір» 2017 – 2022 рр. Управління освіти і науки СМР,

Інформаційно-методичний центр

ІІ. Підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників

2.1 Проведення методичного порадника для вчителів, які набиратимуть 1 клас з питань упровадження проекту Державного стандарту початкової загальної освіти.

 

Грудень 2017

Травень 2018

Інформаційно-методичний центр,

ЗОШ № 27

2.2 Проведення методичних порадників для заступників директорів з НВР, учителів початкових класів щодо запровадження Концепції Нової української школи.

 

2018 – 2019 рр. Інформаційно-методичний центр

 

ІІІ. Організаційно-методична робота

3.1 Створення міської творчої групи фахівців початкової освіти «Нова українська школа: готовність педагогів до принципів партнерства» Серпень 2018 р. Інформаційно-методичний центр

 

3.2 Міський етап обласного конкурсу на краще освітнє середовище для учнів 1-х класів 2018 – 2022 рр. Управління освіти і науки СМР,

Інформаційно-методичний центр

 

ІV. Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду

4.1 Вивчення передового педагогічного досвіду заступника директора з НВР ЗОШ № 27 Ягупи І.Д. з питань упровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти Протягом 2018 – 2022 рр. Керівник ЗОШ № 27,

Інформаційно-методичний центр

 

4.2 Висвітлення педагогічного досвіду вчителів початкових класів щодо практичного впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти Протягом 2018 – 2022 рр. Інформаційно-методичний центр

 

4.3 Створення на сайті вчителів початкової освіти м. Суми «Початкова школа» рубрики «Всеукраїнський експеримент: упровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» Січень 2018 р. Інформаційно-методичний центр

 

V. Аналіз діяльності

5.1 Підготовка інформаційно-методичних матеріалів з питання особливостей організації навчально-виховного процесу початкової школи в умовах Нової української школи 2017 – 2022 рр. Інформаційно-методичний центр

 

5.2 Вивчення питання впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти Щороку Інформаційно-методичний центр

 

 

Участь у заходах щодо підготовки до впровадження

Концепції Нова українська школа.

1.Засідання фокус-групи з обговорення актуальних питань, пов’язаних із функціонуванням нового центрального органу виконавчої влади – Державної служби якості освіти та розбудови систем внутрішнього і зовнішнього забезпечення якості освіти на базі навчального майданчика Академії ДТЕК (м. Київ 27.11.2017).

  1. Всеукраїнська науково-практична конференція за темою «Інноваційне педагогічне проектування в умовах реформування освіти». на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за ініціативи Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»(30.11.2017)
  2. Участь у науково-практичному семінарі «Технології у реалізації Концепції нової української школи» на базі навчально-науково інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університеті ім. А. С. Макаренка. (01.12.2017)