Розклад занять для 1 класів

 

 

1-А

1-Б

1-В

1-Г

Понеділок

1.

Всесвіт

Всесвіт

Математика

Навкол.світ

2.

Навч.гр.

Математика

Фіз. культура

Математика

3.

Навч.гр.

Англ.мова

Укр. читання

Труд.навчання

4.

Математика

Навч.гр.

Укр. мова

Англ.мова

5.

 

Навч.гр.

 

Фіз. культура

 

 

 

 

 

Вівторок

1.

Навч.гр.

Англ. мова

Навкол.світ

Математика

2.

Навч.гр.

Математика

Математика

Укр.  читання

3.

Англ. мова

Навч.гр.

Хореографія

Укр. мова

4.

Математика

Навч.гр.

Укр.  читання

Фіз.культура

5.

 

 

Укр. мова

Англ. мова

 

 

 

 

 

Середа

1.

Навч.гр.

Математика

Обр.мист./Музика

Обр.мист./Музика

2.

Навч.гр.

Муз.мистецтво

Осн.здоров’я

Укр.читання

3.

Математика

Навч.гр.

Англ. мова

Укр.мова

4.

Англ. мова

Навч.гр.

Фіз.культура

Математика

5.

Муз.мистецтво

Всесвіт

Математика

Осн.здоров’я

 

 

 

 

 

Четвер

1.

Всесвіт

Англ.мова

Укр. читання

Укр.читання

2.

Математика

Математика

Англ.мова

Укр.мова

3.

Англ. мова

Навч.гр.

Укр.мова

Хореографія

4.

Навч.гр.

Хореографія

Математика

Математика

5.

Хореографія

 

Навкол.світ

 

 

 

 

 

 

Пятниця

1.

Всесвіт

Всесвіт

Укр.читання

Укр. читання

2.

Математика

Математика

Укр. мова

Англ.мова

3.

Фіз. культура

Обр.мист./труд.навч.

Англ.мова

Укр. мова

4.

Обр.мист./труд.навч.

Фіз. культура

Труд.навчання

Навк.світ

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розклад занять для 2 класів

 

 

2

2

2

2

Понеділок

1.

Рос.мова

Укр. мова

Рос.мова

Англ.мова

2.

Математика

Англ.мова

Математика

Математика

3.

Літ.читання

Математика

Укр.мова/Інф.

Фіз. культура

4.

Укр.мова/Інф.

Фіз. культура

Літ.читання

Літ.читання

5.

Англ.мова

Літ.читання

Укр.мова/Інф.

Укр. мова

 

 

 

 

 

Вівторок

1.

Математика

Математика

Математика

Рос.мова

2.

Укр.мова

Укр.мова

Англ.мова

Хореографія

3.

Навк.світ

Навк.світ

Фіз. культура

Математика

4.

Англ.мова

Хореографія

Укр. мова

Літ.читання

5.

Хореографія

Літ.читання

Навк.світ

Навк.світ

 

 

 

 

 

Середа

1.

Математика

Англ.мова

Літ.читання

Укр.мова/Інф.

2.

Фіз. культура

Укр.мова/Інф.

Математика

Англ.мова

3.

Осн.здор.

/Музика

Укр.мова/Інф.

Укр.мова

Осн.здор.

/Музика

4.

Укр.мова/Інф.

Осн.здор.

/Музика

Осн.здор.

/Музика

Математика

5.

Літ.читання

Математика

Фіз. культура

Укр.мова/Інф.

 

 

 

 

 

Четвер

1.

Літ.читання

Рос.мова

Навк.світ

Літ.читання

2.

Математика

Математика

Хореографія

Укр.мова

3.

Навк.світ

Навк.світ

Математика

Математика

4.

Укр.мова

Укр.мова/Літ.ч.

Англ.мова

Фіз. культура

5.

Англ.мова

Фіз. культура

Укр.мова/Літ.ч.

Навк.світ

 

 

 

 

 

П’ятниця

1.

Укр.мова/Літ.ч.

Математика

Англ.мова

Укр.мова/Літ.ч.

2.

Фіз. культура

Рос.мова

Математика

Математика

3.

Математика

Літ.читання

Рос.мова

Рос мова

4.

Рос.мова

Англ.мова

Літ.читання

Обр.мист./

Труд.навчання

5.

Обр.мист./

Труд.навчання

Обр.мист./

Труд.навчання

Обр.мист./

Труд.навчання

Англ. мова

Розклад занять для 3 класів

 

 

3-А

3-Б

3-В

3-Г

Понеділок

1.

Літ.читання

Укр.мова/Інф.

Математика

Літ.читання

2.

Математика

Укр.мова/Інф.

Англ. мова

Математика

3.

Укр.мова

Математика

Фіз. культура

Укр.мова/Інф.

4.

Рос.мова

Англ.мова

Літ.читання

Укр.мова/Інф.

5.

Фіз. культура

Навк.світ

Укр.мова

Навк.світ

6.

 

 

 

Фіз.культура

 

 

 

 

 

 

Вівторок

1.

Літ.читання

Фіз. культура

Рос.мова

Англ.мова

2.

Математика

Математика

Математика

Математика

3.

Англ.мова

Літ.читання

Навк.світ

Рос.мова

4.

Навк.світ

Рос.мова

Літ.читання

Літ.читання

5.

Рос.мова

Англ.мова

Труд.навчання

Укр.мова

6.

Труд.навчання

Труд.навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

Середа

1.

Літ.читання

Математика

Літ.читання

Математика

2.

Укр.мова/Інф.

Хореографія

Математика

Укр.мова

3.

Математика

Навк.світ

Укр.мова/Інф.

Хореографія

4.

Хореографія

Літ.читання

Укр.мова/Інф.

Англ. мова

5.

Укр.мова/Інф.

Укр. мова

Хореографія

Труд.навчання

6.

 

 

Англ. мова

 

 

 

 

 

 

 

Четвер

1.

Математика

Укр.мова

Фіз. культура

Рос мова

2.

Фіз.культура

Англ. мова

Укр.мова

Математика

3.

Англ.мова

Математика

Математика

Навк.світ

4.

Укр.мова

Літ.читання

Рос мова

Літ.читання

5.

Навк.світ

Рос.мова

Навк.світ

Фіз. культура

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П’ятниця

1.

Англ.мова

Осн.здоров‘я

Укр.мова/Літ.чит.

Математика

2.

Осн.здоров‘я

Обр.мист/

Музика

Математика

Англ. мова

3.

Укр.мова/Літ.чит.

Фіз. культура

Осн.здоров‘я

Укр.мова/Літ.чит.

4.

Обр.мист/

Музика

Математика

Англ. мова

Осн.здоров‘я

5.

Математика

Укр.мова/Літ.чит.

Обр.мист/

Музика

Обр.мист/

Музика

6.

 

 

 

 

Розклад занять для 4 класів

 

 

4-А

4-Б

4-В

4-Г

4-Д

Понеділок

1.

Літ.читання

Літ.читання

Літ.читання

Англ.мова

Літ.читання

2.

Математика

Фіз. культура

Математика

Рос.мова

Укр.мова

3.

Навк.світ

Математика

Англ.мова

Математика

Математика

4.

Труд.навчання

Укр.мова

Фіз.культура

Літ.читання

Рос.мова

5.

Англ.мова.

Навк.світ

Навк.світ

Укр. мова

Англ.мова

6.

 

Англ. мова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вівторок

1.

Літ.читання

Рос. мова

Укр.мова./Інф.

Навк.світ

Літ.читання

2.

Математика

Англ.мова

Укр.мова./Інф.

Математика

Фіз.культура

3.

Укр.мова

Укр.мова./Інф.

Математика

Фіз.культура

Математика

4.

Фіз.культура

Математика

Рос.мова

Укр.мова./Інф.

Англ. мова

5.

Англ.мова

Фіз.культура

Літ.читання

Укр.мова./Інф.

Навк.світ

6.

 

 

Англ.мова

Труд.навчання

Труд.навчання

 

 

 

 

 

 

 

Середа

1.

Фіз.культура

Англ.мова

Укр.мова

Математика

Укр.читання

2.

Математика

Математика

Англ. мова

Фіз.культура

Математика

3.

Укр.мова

Укр.мова

Фіз. культура

Англ. мова

Рос. мова

4.

Літ.читання

Літ.читання

Математика

Літ.читання

Фіз.культура

5.

Англ.мова

Навк.світ

Навк.світ

Укр.мова

Англ.мова

6.

Навк.світ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвер

1.

Укр.мова./Інф.

Літ.читання

Літ.читання

Англ.мова

Осн. здоров’я

2.

Математика

Осн. здоров’я

Укр.мова

Математика

Укр.мова./Інф.

3.

Укр.мова./Інф.

Математика

Математика

Осн. здоров’я

Математика

4.

Осн. здоров’я

Англ.мова

Фіз.культура

Навк.світ

Укр.мова./Інф.

5.

 

Англ.мова

Укр.мова./Інф.

Осн. здоров’я

Укр.мова/ Літ.читання

Англ. мова

 

 

 

 

 

 

 

П’ятниця

1.

Математика

Укр.мова/ Літ.читання

Муз.мист./ Обр.мист.

Фіз.культура

Муз.мист./ Обр.мист.

2.

Фіз.культура

Математика

Математика

Математика

Укр.читання

3.

Рос.мова

Муз.мист./ Обр.мист.

Англ.мова

Муз.мист./ Обр.мист.

Рос.мова/ читання

4.

Муз.мист./ Обр.мист.

Фіз.культура

Укр.мова/ Літ.читання

Літ.читання

Навк.світ

5.

Укр.мова/ Літ.читання

Труд.навчання

Труд.навчання

Англ.мова

Фіз.культура