Дод. до РПЗ 2019 від 22.10.2019

ФОРМА 7М.0617640 ЗАГ

ФОРМА 7М.0617363 СФ

ФОРМА 7М.0613140 СФ

ФОРМА 7М.0613140 ЗАГ

ФОРМА 7М.0611020 СФ

ФОРМА 7М.0611020 ЗАГ

ФОРМА 7М.061640 СФ

ФОРМА 4.3.0617363

ФОРМА 4.3.0611020

ФОРМА 4.2.0613140

ФОРМА 4.2.0611020

ФОРМА 4.1.0611020

ФОРМА 2М.0617640

ФОРМА 2М.0613140

ФОРМА 2М.0611020

ЗВIТ ПРО ФР ДОДАТОК ДО РПЗ ВIД 25.06.19+ОЗД.

ДОВIДКА 893 ВIД 24.09.2019

ДОВIДКА 850 ВIД 17.09.2019

ДОВIДКА 773 ВIД 27.08.2019

ДОВIДКА 613 ВIД 17.07.2019

ДОВIДКА 707 ВIД 07.08.2019

ДОВIДКА 711 ВIД 07.08.2019

ДОВIДКА 743 ВIД 16.08.2019

ДОВIДКА 758 ВIД 21.08.2019

БАЛАНС

ДОВIДВКА 588 ВIД 08.07.2019

ДОВIДКА 579 ВIД 04.07.2019

ДОВIДКА 589 ВIД 08.07.2019

ДОВIДКА 590 ВIД 08.07.2019

Звіт по постачальникам про використання коштів за січень-червень 2019 р

Фінансова звітність на 01.07.2019

1. Баланс на 01.07.2019 (форма 1-дс)

2. Звіт про фінансовий результат за І півріччя 2019 (форма 2-дс)

3. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І півріччя 2019 (форма 2м, 0611020)

4. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І півріччя 2019 (форма 2м, 0613140)

5. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І півріччя 2019 (форма 2м, 0617640)

6. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за І півріччя 2019 (форма 4-1м, 0611020)

7. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за І півріччя 2019(форма №4-2м, 0611020)

7. Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за І півріччя 2019(форма №4-2м, 0613140)

8. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за І півріччя 2019 (форма №4-3м, 0611020)

8. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за І півріччя 2019 (форма №4-3м, 0617363)

9. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І липня 2019 (форма №7м, 0611020) загальний фонд

9. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І липня 2019 (форма №7м, 0613140) спеціальний фонд

9. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І липня 2019 (форма №7м, 0613140) загальний фонд

9. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І липня 2019 (форма №7м, 0617363) спеціальний фонд

9. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І липня 2019 (форма №7м, 0617640) загальний фонд

9. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І липня 2019 (форма №7м, 0617640) спеціальний фонд

Додаток до РПЗ 2019 від 25.06.19 +озд.

довідка 443 від 10.06.2019

довідка 454 від 10.06.2019

довідка 547 від 24.06.2019

довідка 558 від 25.06.2019

Звіт по постачальникам про використання коштів за січень-червень 2019 р

Паспорт бюджетної програми від 25.06.2019

Паспорт бюджетної програми від 26.06.2019

Паспорт бюджетної програми від 08.05.2019

довідка 302 від 03.05.2019

довідка 304 від 03.05.2019

довідка 344 від 16.05.2019

Звіт по постачальникам про використання коштів за січень-травень 2019 р

Додаток до РПЗ 2019 від 01.06.19

Додаток до РПЗ 2019 від 03.05.19

ДОВIДКА 243 ВIД 16.04.2019

ДОВIДКА 295 ВIД 25.04.2019

ДОВIДКА 296 ВIД 25.04.2019

ЗВIТ ПО ПОСТАЧАЛЬНИКАМ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТIВ ЗА СIЧЕНЬ-КВIТЕНЬ 2019 Р

Звіт по постачальникам про використання коштів за січень-березень 2019 р

Фінансова звітність на 01.04.2019

1. Баланс на 01.04.2019 (форма 1-дс)

2. Звіт про фінансовий результат за І квартал 2019 (форма 2-дс)

3. Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за І квартал 2019 (форма 2м, 0611020)

4. Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за І квартал 2019 (форма 2м, 0613140)

5. Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за І квартал 2019 (форма 2м, 0617640)

6. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за І квартал 2019 (форма 4-1м, 0611020)

7. Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за І квартал 2019(форма №4-2м, 0611020)

8. Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду за І квартал 2019 (форма №4-3м, 0611020)

9. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І квітня 2019 (форма №7м, 0611020) загальний фонд

10. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І квітня 2019 (форма №7м, 0611020) спеціальний фонд

11. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І квітня 2019 (форма №7м, 0613140) загальний фонд

12. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І квітня 2019 (форма №7м, 0617640) загальний фонд

довідка 159 від 18.03.2019

Додаток до РПЗ 2019 від 25.02.19 зі змінами

довідка 86 від 25.02.2019

Звіт по постачальникам про використання коштів за січень-лютий 2019 р

Додаток до РПЗ 2019 від 25.02.19

РОЗРАХУНОК 2019 до кошторису

довідка 32 від 18.02.2019

довідка 50 від 18.02.2019

Паспорт бюджетної програми КПКВ 0611020

Паспорт бюджетної програми КПКВ 0613140

Паспорт бюджетної програми КПКВ 0617640

РПЗ 2019 від 16.01.19

Фінансова звітність на 01.01.2019

1. Баланс на 01.01.2019 (форма 1-дс)

2. Звіт про фінансовий результат за 2018 рік (форма 2-дс)

3. Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за 2018 рік (форма 2м, 0611020)

4. Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за 2018 рік (форма 2м, 0613140)

5. Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за 2018 рік (форма 2м, 0617640)

6. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2018 рік (форма 4-1м, 0611020)

7. Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2018 рік (форма №4-2м, 0611020)

8. Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2018 рік (форма №4-2м, 0613140)

9. Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду за 2018 рік (форма №4-3м, 0611020)

10. Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду за 2018 рік (форма №4-3м, 0617640)

11. Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду за 2018 рік (форма №4-3м, 0617363)

12. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І січня 2019 (форма №7м, 0611020) загальний фонд

13. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І січня 2019 (форма №7м, 0611020) спеціальний фонд

14. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І січня 2019 (форма №7м, 0613140) загальний фонд

15. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І січня 2019 (форма №7м, 0613140) спеціальний фонд

16. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І січня 2019 (форма №7м, 0617640) загальний фонд

17. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І січня 2019 (форма №7м, 0617640) спеціальний фонд

18. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І січня 2019 (форма №7м, 0617363) спеціальний фонд

18. Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (форма 3-дс)

19. Звіт про власний капітал за 2018 рік (форма 4-дс)

20. Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік (форма 5-дс)

Паспорт бюджетної прорами 853_117 від 10.12.2018 р

Паспорт бюджетної прорами 853_117 від 10.12.2018 року

довідка 1078 від 26.12.2018

довідка 1074 від 21.12.2018

довідка 1038 від 19.12.2018

довідка 1026 від 14.12.2018

довідка 1008 від 11.12.2018

довідка 1001 від 10.12.2018

довідка 986 від 10.12.2018

довідка 978 від 05.12.2018

довідка 976 від 04.12.2018

довідка 972 від 04.12.2018

довідка 969 від 04.12.2018

довідка 968 від 04.12.2018

довідка 956 від 03.12.2018

Звіт по постачальникам про використання коштів за січень-листопад 2018 рік

довідка 907 від 19.11.2018

довідка 892 від 12.11.2018

Паспорт бюджетної програми 755_104 від 07.11.2018

довідка 970 від 02.11.2018

довідка 871 від 02.11.2018

ЗВIТ ПО ПОСТАЧАЛЬНИКАМ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТIВ ЗА СIЧЕНЬ-ЖОВТЕНЬ 2018 РIК

ДОВIДКА 804 ВIД 16.10.2018

ДОВIДКА 795 ВIД 16.10.2018

ДОВIДКА 774 ВIД 09.10.2018

ДОВIДКА 762 ВIД 03.10.2018

РПЗ 2018 від 05.11.18

Звіт по постачальникам про використання коштів за січень-вересень 2018 рік

Паспорт бюджетної програми 11.04.2018

Паспорт бюджетної програми 11.09.2018

Паспорт бюджетної програми 25.01.2018

Паспорт бюджетної програми 30.05.2018

Зміни до кошторису на 2018 рік

Довідка 677

Довідка 684

Довідка 687

Довідка 688

Довідка 722

Довідка 742

Фінансова звітніть на 01.10.2018

1. Баланс на 01.10.2018 (форма 1-дс)

2. Звіт про фінансовий результат за ІІІ квартал 2018 (форма 2-дс)

3. Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2018 (форма 2м, 0611020)

4. Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2018 (форма 2м, 0613140)

5. Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за ІІІ квартал 2018 (форма 2м, 0617640)

6. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІІ квартал 2018 (форма 4-1м, 0611020)

7. Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІІІ кватрал 2018 (форма №4-2м, 0611020)

8. Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІІІ кватрал 2018 (форма №4-2м, 0613140)

9. Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду за ІІІ кватрал 2018 (форма №4-3м, 0611020)

10. Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду за ІІІ кватрал 2018 (форма №4-3м, 0617640)

11. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І жовтня 2018 (форма №7м, 0611020) загальний фонд 12. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І жовтня 2018 (форма №7м, 0611020) спеціальний фонд

13. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І жовтня 2018 (форма №7м, 0613140) загальний фонд

14. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І жовтня 2018 (форма №7м, 0613140) спеціальний фонд

15. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І жовтня 2018 (форма №7м, 0617640) загальний фонд

16. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І жовтня 2018 (форма №7м, 0617640) спеціальний фонд

ДОВІДКА ПРО ЗМІНИ ДО КОШТОРИСУ НА 2018 Р. № 547 від 18.07.2018

ДОВІДКА ПРО ЗМІНИ ДО КОШТОРИСУ НА 2018 Р. № 609 від 06.08.2018

ДОВІДКА ПРО ЗМІНИ ДО КОШТОРИСУ НА 2018 Р. № 634 від 16.08.2018

ДОВІДКА ПРО ЗМІНИ ДО КОШТОРИСУ НА 2018 Р. № 641 від 16.08.2018

ДОВІДКА ПРО ЗМІНИ ДО КОШТОРИСУ НА 2018 Р. № 644 від 16.08.2018

Звіт по постачальникам про використання коштів за січень-серпень 2018 рік

Інформація про використання бюджетних коштів для підготовки до нового навчального року по КУ ССШ № 30 “Унікум” СМР

Звіт по постачальникам про використання коштів за січень-липень 2018 рік

Звіт по постачальникам про використання коштів за січень-червень 2018 рік

Фінансова звітність на 01.07.2018

1. Баланс на 01.07.2018 (форма 1-дс)

2. Звіт про фінансовий результат за ІІ квартал 2018 (форма 2-дс)

3. Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за ІІ квартал 2018 (форма 2м, 0611020)

4. Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за ІІ квартал 2018 (форма 2м, 0613140)

5. Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за ІІ квартал 2018 (форма 2м, 0617640)

6. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІ квартал 2018 (форма 4-1м, 0611020)

7. Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІІ кватрал 2018 (форма №4-2м, 0611020)

7. Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІІ кватрал 2018 (форма №4-2м, 0613140)

8. Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду за ІІ кватрал 2018 (форма №4-3м, 0611020)

9. Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду за ІІ кватрал 2018 (форма №4-3м, 0617640)

10. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І липня 2018 (форма №7м)

ДОВIДКА ПРО ЗМIНИ ДО КОШТОРИСУ 503 ВIД 23.06.2018

ДОВIДКА ПРО ЗМIНИ ДО КОШТОРИСУ 455 ВIД 14.06.2018

ДОВIДКА ПРО ЗМIНИ ДО КОШТОРИСУ 424ВIД 06.06.2018

ДОВIДКА ПРО ЗМIНИ ДО КОШТОРИСУ 431 ВIД 06.06.2018

Звіт по постачальникам про використання коштів за січень-травень 2018 рік

РПЗ 2018 від 30.05.18

ДОВIДКА ПРО ЗМIНИ ДО КОШТОРИСУ 345 ВIД 16.05.2018

ДОВIДКА ПРО ЗМIНИ ДО КОШТОРИСУ 346 ВIД 16.05.2018

ДОВIДКА ПРО ЗМIНИ ДО КОШТОРИСУ 353 ВIД 17.05.2018

ДОВIДКА ПРО ЗМIНИ ДО КОШТОРИСУ 399 ВIД 25.05.2018

ДОВIДКА ПРО ЗМIНИ ДО КОШТОРИСУ 400 ВIД 25.05.2018

ДОВIДКА ПРО ЗМIНИ ДО КОШТОРИСУ 44 ВIД 19.02.2018

ДОВIДКА ПРО ЗМIНИ ДО КОШТОРИСУ 68 ВIД 19.02.2018

ДОВIДКА ПРО ЗМIНИ ДО КОШТОРИСУ 79 ВIД 19.02.2018

ДОВIДКА ПРО ЗМIНИ ДО КОШТОРИСУ 117 ВIД 06.03.2018

ДОВIДКА ПРО ЗМIНИ ДО КОШТОРИСУ 196 ВIД 03.04.2018

ДОВIДКА ПРО ЗМIНИ ДО КОШТОРИСУ 199 ВIД 03.04.2018

ДОВIДКА ПРО ЗМIНИ ДО КОШТОРИСУ 202 ВIД 03.04.2018

ДОВIДКА ПРО ЗМIНИ ДО КОШТОРИСУ 210 ВIД 04.04.2018

ДОВIДКА ПРО ЗМIНИ ДО КОШТОРИСУ 245 ВIД 17.04.2018

ЗВIТ ПО ПОСТАЧАЛЬНИКАМ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТIВ ЗА СIЧЕНЬ-КВIТЕНЬ 2018 РIК

РПЗ 2018 від 10.04.18

РПЗ 2018 від 13.03.18

РПЗ 2018 від 19.02.18

РПЗ 2018 від 16.01.18

Звіт по постачальникам про використання коштів за січень-березень 2018 рік

Фінансова звітність за 1  квартал 2018 року

1. БАЛАНС НА 01.04.2018 (ФОРМА 1-ДС)

2. ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА I КВАРТАЛ 2018 (ФОРМА 2-ДС)

3. ЗВIТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ I ВИКОРИСТАННЯ КОШТIВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ЗА I КВАРТАЛ 2018 (ФОРМА 2М, 0611020)

4. ЗВIТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ I ВИКОРИСТАННЯ КОШТIВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ЗА I КВАРТАЛ 2018 (ФОРМА 2М, 0613140)

5. ЗВIТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ I ВИКОРИСТАННЯ КОШТIВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ЗА I КВАРТАЛ 2018 (ФОРМА 2М, 0617640)

6. ЗВIТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ I ВИКОРИСТАННЯ КОШТIВ, ОТРИМАНИХ ЯК ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ ЗА I КВАРТАЛ 2018 (ФОРМА 4-1М, 0611020)

7. ЗВIТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТIВ, ОТРИМАНИХ ЗА IНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА I КВАТРАЛ 2018 (ФОРМА _4-2М, 0611020)

8. ЗВIТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ IНШИХ НАДХОДЖЕНЬ СПЕЦIАЛЬНОГО ФОНДУ ЗА I КВАТРАЛ 2018 (ФОРМА _4-3М, 0611020)

9. ЗВIТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ IНШИХ НАДХОДЖЕНЬ СПЕЦIАЛЬНОГО ФОНДУ ЗА I КВАТРАЛ 2018 (ФОРМА _4-3М, 0617640)

10. ЗВIТ ПРО ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ НА I КВIТНЯ 2018 (ФОРМА _7М)

Звіт по постачальникам про використання коштів за січень-лютий  2018 рік

Звіт по постачальникам про використання коштів за січень 2018 рік

Річний план закупівель на 2018 рік

Додаток до річного плану закупівель на 2018 рік

ЗВIТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТIВ ЗА 2017 РIК

КОШТОРИС КПК 0611020

КОШТОРИС КПК 0613140

КОШТОРИС КПК 0617640

Фінансова звітність за 2017 рік

1. Баланс на 01 січня 2018

2. Звіт про фінансовий результат за 2017

3. Звіт про рух грошових коштів за 2017

4. Звіт про власний капітал за 2017

5. Примітки до річної фінансової звітності за 2017

6. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 (форма №2м, 1011020)

7. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 (форма №2м, 1013160)

8. Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2017 (форма №4-1м, 1011020)

9. Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2017 (форма №4-2м, 1011020)

10. Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2017 (форма №4-2м, 1013160)

11 Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду за 2017 (форма №4-3м, 1011020)

12. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 2017 (форма №7м)

Звіт про використання коштів станом на 01.11.2017

Звіт за 3 квартал 2017 року

Баланс на 01 жовтня 2017

Звіт про фінансовий результат за ІІІ кватрал 2017

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІІ кватрал 2017 (форма №2м, 1011020)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІІ кватрал 2017 (форма №2м, 1013160)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІІ  кватрал 2017 (форма №4-1м, 1011020)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІІІ кватрал 2017 (форма №4-2м, 1011020)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІІІ кватрал 2017 (форма №4-2м, 1013160)

Звіт про надходження та використання  інших надходжень спеціального фонду за ІІІ  кватрал 2017 (форма №4-3м, 1011020)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І жовтня 2017 (форма №7м)

Звіт за 2 квартал 2017 року

Баланс на 1 липня 2017 року

Звіт про фінансовий результат за ІІ кватрал 2017

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІ кватрал 2017 (форма №2м, 1011020)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІ кватрал 2017 (форма №2м, 1013160)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІ кватрал 2017 (форма №4-1м, 1011020)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІІ кватрал 2017 (форма №4-2м, 1011020)

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду за ІІ кватрал 2017 (форма №4-3м, 1011020)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на І липня 2017 (форма №7м)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІІ кватрал 2017 (форма №4-2м, 1013160)

Звіт за 1 квартал 2017 року

Баланс на 1 квітня 2017 року

Звіт про фінансовий результат за 1 квартал 2017 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 1 квартал 2017  (ФОРМА _2М, 1011020)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 1 квартал 2017 (ФОРМА _2М, 1013160)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за 1 квартал 2017 (ФОРМА _4-1М, 1011020)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 1 квартал 2017 (ФОРМА _4-2М, 1011020)

Звіт про надходження та використання коштів інших надходжень спеціального фонду за 1 квартал 2017 (ФОРМА _4-3М, 1011020)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 квітня 2017 (ФОРМА _7М)

 

Кошторис на 2017 рік

Кошторис на 2017 рік

Звіт про результати фінансової діяльності (форма №9м) за 2016 рік

Звіт про рух необоротних активів (форма №5) на 1 січня 2017 року

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (форма №9)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 2016 рік

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1 м) за 2016 рік

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за  іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2 м) за 2016 рік

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за  іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2 м) за 2016 рік

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 3-4 м) за 2016 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) за 2016 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік

Баланс на 01.01.2017

Додаток до річного плану закупівель на листопад  2016 року

balans-na-01-10-2016

balans

zvit-pro-zaborgovanist-za-byudzhetnymy-koshtamy-forma-7m

zvit-pro-nadhodzhennya-i-vykorystannya-inshyh-nadhodzhen-spetsialnogo-fondu-forma-4-3m-070201

zvit-pro-nadhodzhennya-i-vykorystannya-koshtiv-zagalnogo-fondu-forma-2m-070201

zvit-pro-nadhodzhennya-i-vykorystannya-koshtiv-otrymanyh-za-inshymy-dzherelamy-vlasnyh-nadhodzhen-forma-4-2m-070201

zvit-pro-nadhodzhennya-i-vykorystannya-koshtiv-zagalnogo-fondu-forma-2m-091108

zvit-pro-nadhodzhennya-i-vykorystannya-koshtiv-otrymanyh-za-inshymy-dzherelamy-vlasnyh-nadhodzhen-forma-4-2m-091108

zvit-pro-nadhodzhennya-i-vykorystannya-koshtiv-otrymanyh-za-inshymy-dzherelamy-vlasnyh-nadhodzhen-forma-4-2m-091108

zvit-pro-nadhodzhennya-i-vykorystannya-koshtiv-otrymanyh-yak-plata-za-poslugy-forma-4-1m-070201

 

 

 

Додаток до річного плану за липень 2016

Додаток до річного плану від 02.08.16

2. Звіт про рух грошових коштів за 2015 р.

3. Звіт про результати фінансової діяльності за 2015 р.

4. Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за 2015 р.

5. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2015 р.

6. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2015 р.

7. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2015 р.

8. Баланс на 01 квітня 2016 р.

9. Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за І квартал 2016 р.

10. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за І квартал 2016 р.

11. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за І квартал 2016 р.

12. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за І квартал 2016 р.

13. Баланс на 01 липня 2016 р.

14. Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за ІІ квартал 2016 р.

15. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІ квартал 2016 р.

16. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за ІІ квартал 2016 р.

17. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за ІІ квартал 2016 р.

18.Зміни до кошторису за липень 2016.

Додаток до річного плану закупівель 2016 (1)

Річний план закупівель

оголошення

14-6-2016
22 січня -День Соборності України

опитування