На крилах успіху

У 2-А класі школи#30 тематичний тиждень Тварини-діти землі . Граємо,майструємо,малюємо,вчимося На крилах успіху!!!

Початкова школа в авангарді інноваційних змін

У 2017-2018 навчальному році Сумська спеціалізована школа І ступеня №30 «Унікум» розширила освітні можливості першокласників. На підставі угоди з Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України навчально-виховний процес у двох перших класах організовано за освітнім проектом «На крилах успіху», що реалізується в межах дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня (наказ Міністерства освіти і науки України №1204 від 19.08.2017). У практику діяльності школи упроваджуються інноваційні підходи до особистісного розвитку дитини. Зокрема такий стратегічний напрям, як дитиноцентризм, навколо якого вибудовується гуманна педагогіка, із особистісною орієнтацією навчання, а відповідно й діяльнісним та компетентнісним підходом до його організації.

Навчання здійснюється за експериментальним планом, в якому вперше в Україні зроблено крок до зменшення навчального навантаження на дитину. Так за рахунок інтеграції та зняття дублювання змісту освіти кількість навчальних предметів зменшено до шести: українська мова, іноземна мова, математика, всесвіт, арт-технології, фізична культура.

Вперше в Україні в початковій школі пропонується навчання за інтегрованими, дворівневими (базовий  і розширений рівні) програмами (лист Міністерства освіти і науки України №1/11-847 від 02.02.2017), а також оригінальними сучасними навчальними посібниками та дидактичними матеріалами.

У межах проекту на якісно новий рівень виводиться і організація виховного процесу в школі. Він вирізняється діяльнісним спрямуванням, формуванням певних моделей поведінки і активної життєвої позиції дитини.