НАКАЗ “Про план заходів щодо впровадження Концепції Нової української школи у закладах освіти м. Суми на 2017 – 2022 рр.”

НАКАЗ “Про затвердження плану заходів з реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа у закладі освіти у 2018-2019 навчальному році”

План заходів

з реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа»

у закладі освіти на 2018-2019 навчальний рік

з/п

Заходи Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
І. Організаційна робота
1.1. Створення банку даних на вчителів початкових класів, які будуть впроваджувати Державний стандарт початкової загальної освіти в закладі освіти

у 2019-2020 н.р.;

 

 

 

 

 

До15.10.2018

Підопригора Н.О. Виконано
1.2. Організація обговорення на педагогічній раді питання щодо впровадження Державного стандарту початкової  загальної освіти у 2018-2019 рр. Травень 2019 Сопіна Л.М. Підопригора Н.О. Виконано

(протокол від 23.05.2019 №12)

1.3. Участь у Всеукраїнських, обласних заходах щодо реалізації Концепції Нової української школи Постійно Сопіна Л.М. Виконано
1.4. Забезпечення наступності у роботі  дошкільних навчальних закладів і початкових класів школи Постійно Підопригора Н.О. Виконано

(Угода з ДНЗ №26 «Ласкавушка)

1.5. Аналіз навчально-методичної бази початкових класів відповідно до «Орієнтовного переліку засобів навчання в початковій школі» та «Рекомендацій до створення освітнього середовища «Новий освітній простір» 2018-2019 н.р. Сопіна Л.М. Виконано
1.6. Організація роботи по поступовому переоснащенню класних кімнат для учнів початкової школи відповідно до «Орієнтовного переліку засобів навчання в початковій школі» та «Рекомендацій до створення освітнього середовища «Новий освітній простір» 2018-2022 н.р. Сопіна Л.М. Робота продовжується.
ІІ. Підвищення науково-теоретичного рівня та фахової підготовки педагогічних працівників
2.1. Участь у навчальних семінарах для вчителів початкових класів,

які будуть викладати за новим Державним стандартом

Жовтень-червень

2018-2019 н.р.

Вчителі початкових класів Виконано
2.2. Участь у навчальних вебінарах для вчителів початкових класів щодо реалізації Концепції Нової української школи 2018-2019 н.р. Вчителі початкових класів Виконано
ІІІ. Організаційно-методична робота
3.1. Створення творчої групи «Нова українська школа: реалії та перспективи» Серпень 2018 Бойко О.В. Виконано
3.2. Організація психолого-педагогічного супроводу щодо запровадження Концепції Нової української школи Вересень 2018 Підопригора Н.О.,

Захарченко М.Г.

Виконано
ІV. Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду
4.1. Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду щодо практичного впровадження Державного стандарт  початкової загальної освіти Протягом

2018-2019 н.р.

Бойко О.В. Виконано
4.2. Висвітлювати передовий педагогічний досвід вчителів початкових класів щодо практичного впровадження Державного стандарт початкової загальної освіти в засобах масової інформації та на сайті школи Протягом

2018-2019

Бойко О.В. Виконано
V. Аналіз діяльності
5.1. Вивчення питання впровадження Державного стандарт  початкової загальної освіти та розгляд питання на педагогічній раді школи Щороку Підопригора Н.О. Виконано

(протокол від 23.05.2019 №12)

Участь у заходах щодо впровадження Нової української школи

Міський рівень

 Міська серпнева конференція педагогічних працівників. (Виступ заступника з НВР Бойко О.В.)

 1. Міська школа вихователів ГПД. Організація та проведення двох засідань на базі закладу (листопад, квітень). Метою засідань було визначення особливостей організації виховного процесу у групі продовженого дня в умовах запровадження Концепції «Нова українська школа».
 2. Науково-практичний семінар «Фітнес-школа» та семінар-практикум «Упровадження варіативних модулів «Флорбол» та «Чирлідинг»  (Участь вихователів ГПД Сєрік А.О., Федорової Н.Л.)
 3. Курси «Освітні горизонти» для керівників навчальних закладів міста Сум. Інструментарій демократичноі освіти для демократичноі держави, який дуже необхідний в умовах реформування освіті. Здорово, що організатором є управління освіти і науки м. Суми. (Сопіна Л.М., директор закладу )
 4. Шкільний фестиваль «FIRSTLEGOLeague Junior» в рамках міжнародного проекту– «FIRST LEGO LeagueJunior». Організація та проведення. Мета даного проекту надихнути дітей початкової школи до вирішення актуальних світових питань за допомогою їхньої улюбленої іграшки – конструктора LEGO.
 5. Міський семінар-практикум бібліотекарів закладів освіти «Шкільна бібліотека в умовах НУШ – це інформаційно-бібліотечний центр», 31.10.2018 року. (Організація та проведення на базі закладу).
 6. Міська олімпіада з англійської мови серед учнів 4-х класів, 02 квітня 2019 року. (Організація та проведення на базі закладу).
 7. Табір вихідного дня Camp Excite для учнів 4х класів з залученням волонтерів Корпусу миру та Центру Євроініціатив, 27.10.2018 року (Організація та проведення на базі закладу).
 1. Авторський семінар для вчителів англійської мови «Викладання англійської мови у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах. Використання передових методик. Level 2. Метод CLIL.» від Тренінгового центру «Сертифіковані українські технології освіти», тренер Татарова Євгенія (Литвиненко І.В., Корецька А.В.).
 2. Авторський семінар «Classroom Management: ефективне використання освітнього простору» від Тренінгового центру «Сертифіковані українські технології освіти», тренер Татарова Євгенія (Морозова О.Г., Цуканова О.В., Шрамко Д.О., Литвиненко І.В., Корецька А.В.)
 3. Освітянський форум вчителів міста. (Сопіна Л.М., виступ «Система соуправління школою»)
 4. Міський конкурс педагогічної майстерності «Територія творчості» (Ілюхіна Т.В., вчитель початкових класів, Корецька А.В., вчитель англійської мови)
 5. Авторський семінар «Методологія мнемотехніки. Дидактичні розробки з мнемотехніки», тренер Парнивода Тетяна. (Корецька А.В.)
 6.             Авторський семінар «Ключ до взаєморозуміння – уміння передбачувати поведінку людей», автор Грибанова Марина (Морозова О.Г., Бойко О.В., Бондар І.В., Бойко Г.М.)
 7.             Авторський семінар «Графологія для педагогів і не тільки», автор Фоменко Марина
 8.  Семінар для вчителів англійської мови «Чи є аудіювання пасивним процесом? Використання пісень при навчанні аудіюванні» від видавництва MM Publication (Морозова О.Г., Шрамко Д.О.)
 9.             Семінар для вчителів англійської мови «Навчання англійської через історії. Як створити мотивуючий навчальний простір» від видавництва MM Publication аnd Linguist LTD (Корецька А.В.)
 10.             Семінар для вчителів англійської мови «Читати чи не читати» від Cambridge University Press.

19.            Семінар для вчителів англійської мови «Практичні навчальні стратегії в процесі реформи Нової Української Школи» (Венді А. Фінлейсон)

 1.  Семінар для вчителів англійської мови «Розробка та створення навчальних ресурсів за допомогою сучасних технологій» (Лоренс Кан).
 2. Тренінг для вчителів англійської мови «Teacher Training Camp Excite», організатором якого був PeaceCorps. (лютий 2019, участь Корецька А. В., Цуканова О.В., Шрамко Д.О.)

 Обласний рівень

 Обласна серпнева конференція педагогічних працівників. (Виступ директор закладу СопіноїЛ.М.)

 1. Обласний круглий стіл «Сумщина від давнини до сьогодення: проблеми ідентичності, ментальності, самосвідомості», до якої увійшла стаття вихователя ГПД Скорик Т.М., на тему «Екскурсія, як вагома складова виховного процесу в умовах запровадження НУШ». (Участь, написання статті Скорик Т.М., вихователь ГПД).
 2. Тренінг “Гра по-новому, навчання по-іншому» на базі СОІППО (Підопригора Н.О., заступник директора, Сопіна Л.М., директор, Марченко Ю.О., Корабельська Л.Г., вчителі початкових класів, Скорик Т.М., вихователь ГПД)
 3. Зустріч на базі СОІППО з тренером НУШ, тренером Міжнародного проекту «Читання і письмо для розвитку критичного мислення» Інною Большаковою. Обговорювались цікаві ідеї, нові стратегії та підходи до навчання, а також особливості роботи за підручниками І. Большакової та М. Пристинської. (Сопіна Л.М., Підопригора Н.О., Бойко О.В.)
 4. Зустріч на базі СОІППО з міністром освіти Л.Гриневич. (Сопіна Л.М., дмректор закладу, Бойко О.В., тренер НУШ).

Всеукраїнський та міжнародний рівні

 Обласний круглий стіл щодо обговорення результатів зазначеного загальнодержавного дослідження моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи за участю представників Українського центру оцінювання якості освіти, Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, працівників установ та закладів різних рівнів освітньої галузі Сумщини. Виступ заступників директора з навчально-виховної роботи Підопригора Н.О. та Бойко О.В.(квітень 2019)

 1. Десята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» (жовтень 2018).

–         Золота медаль у номінації «Інноваційне середовище нові виклики та сучасні рішення» за методичну розробку педагога-організатора Бойко Г.М. «Країна Мудрогномія»

–         Диплом переможця І ступеня у номінації «Розвиток усвідомленого та відповідального батьківства» (заступник директора з навчально-виховної роботи Гребень М.В.)

 1. Всеукраїнська (не) конференція «Педагогіка співробітництва – це виховання Серця Дитини» у м.Конотоп, вересень, 2019 (участь заступника директора з навчально-виховної роботи Гребень М.В. та практичного психолога Захарченко М.Г.)
 2. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Освіта і здоров’я», СДПУ ім. А.С. Макаренка, квітень 2019 року. (участь педагога-організатора Бойко Г.М.) До збірника матеріалів конференції увійшла стаття «Сучасні підходи до створення здоров’язбережувального середовища для молодших школярів в умовах запровадження НУШ».
 3.  День відкритих дверей у Новопечерській школі, м. Київ. (Участь 4 педагогів школи).
 4. Міжнародний фестиваль освітніх технологій “Перспектива”., березень 2019 (участь педагогів школи)
 5. День фінської освіти в Україні «Навчаємося разом» (участь Сопіна Л.М.)
 6. EdCamp для вчителів англійської мови м.Київ за сприяння компаній Лінгвіст, National Geographic Learning, Cambridge University. (Корецька А.В.)
 7.  ІІІ освітньо-практичній конференції для викладачів іноземних мов Tutor’s Forum та зустрічі Language Fest(жовтень 2018, участь Гребень М.В., Цуканова О.В.)
 8.  ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (6 жовтня, СДПУ ім Макаренко) “Арт – терапевтичні технології у здоров’язбережувальній діяльності сучасних закладів освіти”. У роботі конференції взяли участь практичний психолог Захарченко М.Г., педагог – організатор Бойко Г.М.

Створення сприятливого освітнього середовища