Міська методична проблема

«Формування конкурентоспроможної, соціалізованої особистості, громадянина – патріота шляхом упровадження сучасних інноваційних технологій на засадах педагогіки партнерства»

Методична проблема школи

«Реалізація принципу гуманізації освітнього процесу через діяльнісний, особистісний та компетентнісний підходи, використовуючи технологію інтегрованого навчання»

Інноваційна діяльність

                    «Науково-методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень –  1 комп’ютер» на базі шкільних нетбуків».

    Мета:  формування та змістовне наповнення сучасного електронно-інформаційного навчального середовища системи загальної середньої освіти, створення необхідних соціальних, психологічних, педагогічних умов для забезпечення доступу учнів до сучасних освітніх ресурсів, формування в них компетенцій і навичок ХХІ століття, підвищення конкурентоспроможності вчителів у сфері проектних, розвивальних, дослідницьких методів навчання із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.  

     Основні завдання інновації:

      Розвиток пізнавальних та дослідницьких умінь учнів, інформаційно-комунікаційної, соціальної та інших освітніх компетенцій.   

     Результати інновації:

   Результати роботи за проектом «1учень – 1 комп’ютер» на даному етапі дозволяють стверджувати, що використання нетбуків оптимізує навчально-виховний процес. Навіть мультимедійна візуалізація уроку економить час, сприяє швидкому та стійкому формуванню вмінь та навичок. Ілюстрування задач, різноманітних завдань, в тому числі й ігрових, з використанням комп’ютера пришвидшує темп уроку, дозволяє вирішити набагато більше навчальних задач.

    Використання комп’ютера в початковій школі можливо і необхідно, воно сприяє підвищенню інтересу до навчання, його ефективності, розвиває дитину всебічно. Комп’ютерні програми залучають дітей до розвиваючої діяльності, формують інформаційну культуру, знання та вміння користуватися комп’ютерною технікою.                 Використання комп’ютерних технологій дозволяє ставити перед учнями початкової школи пізнавальні та творчі завдання та допомагає їм розв’язувати їх з опорою на наочність. Сьогодні комп’ютерні технології  можна вважати тим новим способом передачі знань, який відповідає якісно новому змісту навчання та розвитку дитини. Цей спосіб дозволяє дитині з інтересом навчатися, знаходити джерела інформації, виховує самостійність та відповідальність при отриманні нових знань, сприяє розвитку інтелектуальної діяльності

Склад методичної ради школи

Голова ради:

Бойко О.В., заступник директора з НВР.

Секретар ради:

Власенко О.В., завідувачка бібліотекою.

Члени ради:

Гордієнко Т.М., заступник директора з НВР;

Діденко Т. В., вчитель початкових класів, вчитель – методист;

Єрмакова А.О., педагог-організатор;

Захарченко М.Г., практичний психолог;

Калашник Н. М., вчитель початкових класів, вчитель – методист;

Корецька А.В., вчитель англійської мови;

Марченко Ю.О., вчитель початкових класів;

Масюкова Г.І., вчитель початкових класів;

Морозова О.Г., керівник МО вчителів англійської мови;

Підопригора Н.О., заступник директора з НВР;

Полулях В.М., вчитель початкових класів;

Скорик Т. М., керівник МО вихователів ГПД;

Сопіна Л.М., директор школи;

Стрілка М.В., заступник директора з НВР;

Турченюк С.М., керівник МО вчителів початкових класів;

Шрамко Д.О., вчитель англійської мови.

 

Структура методичної роботи

  • Школа професійної адаптації – керівник Полулях В.М., вчитель початкових класів;
  • Школа інноваційних технологій – керівник Масюкова Г.І., вчитель початкових класів;
  • Школа сприяння здоров’ю – керівник Єрмакова А.О., педагог-організатор;
  • Методичне об’єднання вчителів початкових класів – керівник Турченюк С.М., вчитель початкових класів;
  • Методичне об’єднання вчителів англійської мови – керівник Морозова О.Г., вчитель англійської мови;
  • Методичне об’єднання вихователів ГПД – керівник Скорик Т.М., вихователь групи продовженого дня;
  • Творча група “First LEGO Foundation” – керівник Шрамко Д.О., вчитель англійської мови;
  • Творча група «Лідер у мені» – керівник Марченко Ю.О., вчитель початкових класів;
  • Творча група “Розвиток соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу” – керівник Захарченко М.Г., практичний психолог;
  • Творча група «Мова без кордонів» – керівник Корецька А.В., вчитель англійської мови.

Роль і місце інтеграції в поч школі

Анкета

Абетка для директора та

інституційний аудит: траєкторія успіху для кожної школи (скачати)

На допомогу вихователю дидактичні матеріали до Дня сімї

 

оголошення

05-03-2020

Коронавірус: профілактика, інфікування і поширення

Настанови МОЗ

12-03-2020
До уваги всіх учасників освітнього процесу!

05-05-2020